Freshmen 1953

1953_page24.jpg (280142 bytes)

Previous     Next     Home