Freshmen 1954

54_29.jpg (93819 bytes)

Previous     Next     Home