Freshmen 1954

54_30.jpg (96594 bytes)

Previous     Next     Home