Freshmen 1955

55-38.jpg (151152 bytes)

Previous     Next     Home